Broers

De voorstelling ‘Broers’ ging over twee broers, Mark (Benjamin Murck) en Timo (Bas Bonnier). Mark is horend, Timo is doof.  Ze zijn alleen thuis. Jarenlang verzwegen frustraties en boosheid komen naar boven. Mark vindt dat Timo altijd veel teveel aandacht heeft gekregen omdat hij gehandicapt is. Timo vindt dat Mark nooit rekening met hem houdt.
De voorstelling laat zien hoe doven en horenden wel of niet met elkaar communiceren. Timo voelt zich buitengesloten in een horend gezelschap. Mark weigert gebarentaal te leren, maar voelt zich buitengesloten als Timo overlegt met de doventolk (Emmy Kauling). Als de doventolk de jongens de rug toekeert, zijn ze op elkaar aangewezen.
‘Broers’ won de juryprijs en de publieksprijs op het Eenakterfestival Rotterdam van 2010. De voorstelling is meer dan twintig keer gespeeld op verschillende bijeenkomsten en heeft zelfs een tournee in Marokko gemaakt.